Lid worden

 
Ja, ik word voor minimaal 1 jaar lid van de personeelsvereniging
 
 
 
 
 
 
 
De contributie bedraagt € 30,-- per jaar en wordt maandelijks (€ 2,50) via de loonadministratie van het salaris ingehouden. Gepensioneerden en gedetacheerden ontvangen een rekening voor de contributie en betalen de jaarcontributie in één keer. Ik ben ermee op de hoogte, dat het lidmaatschap na het eerste jaar telkens met een jaar wordt verlengd, opzegging dient schriftelijk en uiterlijk vier weken voor afloop van het lidmaatschapsjaar te geschieden.
Alleen medewerkers van de gemeente Enschede kunnen lid worden van onze personeelsvereniging.